Cím:
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

Telefon:
06 29 411 309

Üdvözöljük Önt a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján!

FIGYELEMFELHÍVÁS!

A 2013. évi LIV. törvény értelmében a víz-csatorna és szippantott szennyvíz, illetve hulladékszolgáltatás 2013. július 1. után számlázandó díjait 10 % csökkentenünk kell. A hulladék esetén a csökkentés alapja a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2%-kal növelt összege, míg víz-csatorna esetén a 2013. január 31-én érvényes díj.

Ennek megfelelően társaságunk a következő Bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) díjakat alkalmazza júliusi (tehát augusztus első napjaiban esedékes) számláiban.


víz alapdíj
fogyasztás-arányos vízdíj
csatornadíj vízterhelési díj
hulladék 60l
hulladék 80l
hulladék 120l
szippantott szennyvíz
hosszú-csöves rövid-csöves
mértékegység / település Ft/hó
Ft/m3 Ft/m3 Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/m3 Ft/m3
Monor
380,70
232,10
371,60
11,40
1341,88
1733,90
2403,50
Monorierdő
380,70
232,10
371,60
11,40
1364,74
1764,90
2449,50
Vasad
-
-
371,60
-
1354,45
1751,80
2431,70
Csévharaszt
117,00
164,10
371,60
11,40
-
-
-
Péteri
-
-
371,60
11,40
1411,30
1751,80
2431,70
Gomba
351,90 236,60
371,60
11,40
-
-
Általános2194,00
2079,00

Mende településen mint hulladékszállításra kijelölt közszolgáltató a lakossági hulladékot az alábbi (havi) bruttó áron szállítjuk el:

60 literes hulladékgyűjtő: 1.129,03 Ft
110 literes hulladékgyűjtő: 2.065,40 Ft
120 literes hulladékgyűjtő: 2.253,62 Ft
240 literes hulladékgyűjtő: 4.399,50 Ft

Mende településen a hulladékszállítást kéthavonta számlázzuk.

(A tarifaváltozás nem érinti a kedvezményeket.)

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a 2011. évi CCIX törvény 55.§ és 83.§ értelmében azon ingatlantulajdonosok, akik az ivóvíz, és/vagy szennyvízszolgáltatást ingatlanukról műszakilag elérhetik és ott rendszeres emberi tartózkodás történik, kötelesek a hálózatra csatlakozni 2013. Július 1-ig. A csatlakozást elmulasztókat a járási hivatal kötelezi a rácsatlakozásra.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent idézett törvény szerint az átalánydíjas felhasználási helyeken a felhasználó köteles az ingatlanán fogyasztásmérőt felszerelni legkésőbb 2013. December 31-ig.

FIGYELEMFELHÍVÁS!

A KÖVÁL Zrt mint a Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség tulajdonában lévő csatornamű üzemeltetője felhívja minden csatornaszolgáltatást igénybevevő állampolgár szíves figyelmét, hogy a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 21.§. (10) bekezdése szerint „…szennyvízelvezető műbe csapadékvizet… juttatni nem szabad.”

Nagyobb mennyiségű csapadék esetén annak jelentős része a szennyvízelvezető csatornán keresztül a szennyvíztelepre kerül és a telep működésében súlyos üzemzavart okoz, melynek következtében a tisztítás hatásfoka nem éri el az engedélyezett szintet. Az illetékes hatóságok ezért a szennyvíztelep üzemeltetőjét bírságolják, egyben kötelezik, hogy az illegális csapadékvíz bevezetéseket a szolgáltató a megbízó önkormányzatok segítségével számolja föl. A csapadékvíz mozgatása és tisztítása jelentős többletköltséget is eredményez.

A KÖVÁL Zrt 2009. október hónapban megtett figyelemfelhívását ezúton megismétli, és kéri a csatornaszolgáltatást igénybevevőket, hogy ellenőrizzék az ingatlanukon keletkező csapadékvíz és talajvíz elvezetésének módját és amennyiben az a szennyvízcsatornába kerül, úgy sürgősen intézkedjen ezen szabálytalan csapadékvíz-kibocsátás megszüntetéséről.

Részvénytársaságunk speciális berendezést vásárolt annak kiderítésére, hogy a rejtett módon szennyvízcsatornába vezetett csapadékvíz kimutatható legyen. Ennek kiderítésére 2010. július 1-től helyszíni ellenőrzéseket fogunk végezni, és a szabálytalanság bizonyítottsága esetén a Társaságunknak és rajtunk keresztül minden szabályos csatornahasználónak okozott károk megtérítése iránt intézkedünk. A jogszabályok biztosította kereteken belül az éves csapadékmennyiséget, az így érintett felületet és a vísszamenőlegesen érvényesíthető időintervallumot figyelembe véve a kiszámított vízmennyiség szennyvízdíját megtérítettjük és szabálysértési eljárástkezdeményezünk. A szabálytalan csatornahasználat visszaszorítása érdekében kezdeményeztük helyi rendelet alkotását is.

KÖVÁL Zrt.

Kövál Zrt.
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Telefon: 06 29 411 309
Fax: 06 29 611-300